Mikołaj Spóz - ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 13 stycznia 2015 r. Pana Mikołaja Spóza - regionalisty, historyka, dokumentalisty, fotografa, honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Puław.

Odszedł człowiek, który wyraz swojej miłości do Puław i ich historii, dał w tysiącach zdjęć. Ocalił od zapomnienia wiele miejsc i  momentów historycznych ważnych dla naszego miasta.

Jego dzieło na zawsze zostanie z nami.

 

Mikołaj Spóz