Walne Zebranie 2019 (aktualizacja)

logo100.png

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław, działając na podstawie §24 pkt d oraz §19 ust. 2 Statutu Towarzystwa, zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze członków w celu przyjęcia dorocznego sprawozdania Zarządu, uchwalenia budżetu na 2019 rok oraz podjęcia innych uchwał. Zebranie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Towarzystwa - Willi „Samotnia” ul. Zielona 36 w Puławach. I termin godz. 16.30., II termin godz. 17.00.


Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu
  1. sprawozdanie merytoryczne
  2. sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działania w 2018 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu Towarzystwa na 2019 r.
 11. Przyjęcie uchwał i wniosków  
 12. Sprawy różne
 13. Zamknięcie obrad


Przed Zebraniem będzie możliwość uregulowania składek.

-----

Aktualizacja 2019-05-22 - poniżej kilka fotografii z Walnego zebrania:

 Walne zebranie 2019 Walne zebranie 2019 Walne zebranie 2019