Walne Zebranie 2018 - podsumowanie

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Samotni odbyło się zwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Puław. W związku z zakończeniem kadencji władz miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory do Władz Towarzystwa.

W pierwszej kolejności zebrani członkowie wybierali Prezesa Towarzystwa. Głosami zgromadzonych został nim dotychczasowy Prezes - Wojciech Kuba. Przeprowadzono również wybory do pozostałych władz Towarzystwa, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Szczegółowy skład tych ciał znajduje się >>tutaj<<.

Prezesowi oraz wszystkim członkom nowych władz Towarzystwa serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy przez najbliższą kadencję.

Krótka fotorelacja z wydarzenia znajduje się na naszym profilu Facebook, a także poniżej (fotografował: Łukasz Fedorowicz).

Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018
Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018
Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018 Walne Zebranie 2018