Walne Zebranie 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław, działając na podstawie § 24 pkt d oraz  § 19 ust. 2 Statutu Towarzystwa, zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków w celu przyjęcia dorocznego sprawozdania Zarządu, wyboru władz na kolejną kadencję, uchwalenia budżetu na 2018 rok oraz podjęcia innych uchwał.

Zebranie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w siedzibie Towarzystwa - Willi „Samotnia” ul. Zielona 36 w Puławach.
I termin godz. 16.30.
II termin godz. 17.00.
Proponowany porządek obrad w załączeniu.
Przed Zebraniem będzie możliwość uregulowania składek.

-----

Porządek obrad Walnego Zebrania TPP w dniu 20  kwietnia 2018 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu Towarzystwa na 2018 r.
11. Wybór Prezesa Towarzystwa.
12. Wybór Zarządu Towarzystwa
13. Wybór Komisji Rewizyjnej
14. Wybór Sądu Koleżeńskiego
15. Przyjęcie uchwał i wniosków.   
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.