Składka członkowska za 2017 rok

logo100.png

Wszystkim członkom Towarzystwa uprzejmie przypominamy o konieczności opłacenia składki za 2017 rok. Przychód ze składek stanowi ważny składnik budżetu i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszej organizacji.

Wysokość składki członkowskiej w bieżącym roku nie uległa zmianie i wynosi w dalszym ciągu: 50 zł rocznie od osoby pracującej i 25 zł od osoby niepracującej. Wpłacać ją można przelewem na konto bankowe 74 1020 3219 0000 9302 0046 1160 lub osobiście podczas wizyty w Samotni.

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty.