Głażewski S.: "W imię Solidarności"

b_180_160_16777215_00_images_books_book_glazewski_solidarnosc.jpgW imię Solidarności - Wspomnienia z lat 1981-1989
Głażewski Stanisław


Stron: 276
Oprawa: miękka
Cena: 20 zł


Książka zawiera informacje dotąd nie publikowane i często unikatowe o funkcjonowaniu ludzi czynnie przeciwstawiających się władzy komunistycznej w latach osiemdziesiątych XX wieku w Puławach.

Na książkę składają się następujące rozdziały:

1) Pierwsze dni stanu wojennego w Puławach: początki rodzenia się struktur solidarnościowego podziemia po ciosie stanu wojennego w Puławach,

2) Wydawnictwo "Familia" – działalność drukarni i Wydawnictwa "Familia", która pracowała na potrzeby puławskiego podziemia oraz drukowała ogólnopolskie pismo pt. "Tygodnik Wojenny", a zasłynęła w Polsce z publikacji kolorowych znaczków "Podziemnej Poczty Solidarność",

3) Dziennik internowanego – niezwykły dokument czasu, pisany na gorąco, dzień po dniu, podczas pobytu autora w lubelskim więzieniu, oddający codzienność więzionych działaczy "Solidarności" oraz ich myśli, poglądy, ideały,

4) Kryptonim N-15. Rzecz o druku i kolportażu w latach 1985 – 1989 – działalność założonej i prowadzonej przez Stanisława Głażewskiego i Ireneusza Ostrokólskiego drukarni, w której od 1985 roku drukowali co tydzień i wprowadzali do obiegu w Puławach i okolicy, ogólnopolskie pismo pt. "Tygodnik Mazowsze",

5) Powielacz w naszym domu:  działalność konspiracyjna drukarni widziana oczami pani Zdzisławy Głażewskiej, żony Stanisława Głażewskiego, która musiała pogodzić się z obecnością drukarni w jej domu, zaangażowaniem dzieci i jej samej w działalność nielegalną i niebezpieczną dla jej całej rodziny.

Książka zawiera liczne ilustracje, min. rysunki Krzysztofa Małagockiego z ośrodka internowania.

-----

Stanisław Głażewski jest znanym działaczem solidarnościowym lat osiemdziesiątych XX w. w Puławach.

Urodził się 17 grudnia 1937 r. w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1960); w 1969 roku doktorat. Od roku 1961 do 1997 pracownik naukowy w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W 1980 roku członek Komitetu Założycielskiego "Solidarność" w IUNG, współzałożyciel, redaktor i publicysta pisma "Przeszłość przyszłości. Informator NSZZ „Solidarność" w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, publicysta "Biuletynu Informacyjnego NSZZ Ziemi Puławskiej". Od 1981 roku członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Puławach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, organizator i działacz podziemnych struktur "Solidarności": Komitetu Obrony Narodowej "Solidarność", redaktor i drukarz ulotek oraz pisma "Biuletyn Informacyjny KON "Solidarność", współzałożyciel podziemnego Wydawnictwa "Familia" w Puławach. Od 30 sierpnia do 27 listopada 1982 roku – internowany. Od 1985 do 1989 roku drukarz puławskiej edycji ogólnopolskiego "Tygodnika Mazowsze".

Laureat Nagrody Polcul (1990); wyróżniony odznaką Zasłużony Dla Kultury Polskiej (2000), odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2009) oraz medalem Za Zasługi dla Puław (2009).