Borowiec J.: "Zadura. Ścieżka wiersza"

b_180_160_16777215_00_images_books_book_borowiec_zadura.jpgZadura. Ścieżka wiersza
Jarosław Borowiec


Stron: 208
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Cena: 20 zł


Pierwsza, poświęcona twórczości poetyckiej Bohdana Zadury książka krytyczno-literacka, która jest relacją z poetyckiej drogi autora "Prześwietlonych zdjęć" i próbą opisania kilku niełatwych do pogodzenia ze sobą zjawisk, tendencji i zmian. Obok tekstów krytycznych znalazły się w niej rozmowy z poetą, a także jego odautorski komentarz do trzech wybranych wierszy. Książka zawiera także kompletną bibliografię literackich dokonań Zadury.

"Dziwną prawidłowością jest, że najlepsze tomy jego wierszy – myślę tu chociażby o Prześwietlonych zdjęciach i Ptasiej grypie – nie spotykały się z należnym im zainteresowaniem. Jego twórczość stała się jednak ważnym punktem orientacyjnym dla poetów średniego pokolenia końca XX wieku. On sam nie poddawał i nie poddaje się grupowym strategiom, wciąż odświeżając własną poetykę. Wiersze Bohdana Zadury niczym soczewka skupiają rozproszone światło przemian zachodzących we współczesnej poezji polskiej. […]

Książka ta powstała z fascynacji i zaciekawienia, skąd bierze się poetycka swoboda i odwaga Zadury – umiejętność łączenia powagi z humorem i dystansem, jego – jak powiedział Andrzej Sosnowski – »niemal bezprzykładny realizm, niemal hermetyczna prywatność i niemal ostentacyjna światowość«". [Jarosław Borowiec we wstępie do książki]

-------

Bohdan Zadura – poeta, prozaik, krytyk literacki i tłumacz, redaktor naczelny "Twórczości". Urodził się w 1945 r. w Puławach. Debiutował w 1968 r. powieścią "Lata spokojnego słońca" i tomem wierszy "W krajobrazie z amfor". Opublikował kilkanaście tomów poetyckich, m.in.: "Podróż morska" (1971), "Pożegnanie Ostendy" (1974), "Małe muzea" (1977), "Starzy znajomi" (1986), "Prześwietlone zdjęcia" (1990), "Cisza" (1994), "Kaszel w lipcu" (2000), "Więzień i krotochwila" (2001), "Ptasia grypa" (2002), "Kopiec kreta" (2004). Wśród pozycji prozatorskich: "A żeby ci nie było żal" (1972), "Patrycja i chart afgański" (1976), "Do zobaczenia w Rzymie" (1980) oraz "Lit" (1997).

Jego dorobek translatorski obejmuje poezję węgierską, rosyjską, ukraińską, anglosaską – m.in.: D. J. Enright "Księga Fausta" (1984); D. Pawłyczko "Tajemnica twojej twarzy" (1989), "Naparstek" (2000); T. Harrison "Kumkwat dla Johna Keatsa" (1990), "Sztuka i zagłada" (1999), "Wiersze zawsze są wolne" (2004). Jest również autorem monografii poświęconej twórczości Tadeusza Nowaka i trzech książek krytycznoliterackich – "Radość czytania" (1980), "Daj mu tam, gdzie go nie ma. Szkice o poezji" (1996) i "Między wierszami" (2002). Cały dorobek jego twórczości – wydany jako Dzieła zebrane – opublikowało Biuro Literackie latach 2005-2007.

We wrześniu ukazał się najnowszy tom wierszy Bohdana Zadury – "Wszystko" (2008).


Jarosław Borowiec – doktorant w Zakładzie Semiotyki Literatury UAM w Poznaniu. Rozmowy o literaturze i teksty na temat współczesnej poezji polskiej publikował głównie na łamach "Tygodnika Powszechnego". Redaktor w krakowskim wydawnictwie "Austeria". Mieszka w Poznaniu.