Budżet obywatelski - debata

Dnia 29 listopada 2013 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Puław i z jego udziałem, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację, po raz pierwszy w naszym mieście, tzw. budżetu obywatelskiego.

Dyskusję prowadzili: dr Konrad Niklewicz – współpracownik Instytutu Obywatelskiego w Warszawie, wiceprezydent miasta Grzegorz Nakonieczny i prezes Towarzystwa Przyjaciół Puław Wojciech Kuba.

Z uwag i wniosków wypływających z debaty jasno wynika, że mieszkańcy Puław kierują się zdrowym rozsądkiem i trafnymi kierunkami rozwoju Naszego miasta. Gro zgłoszonych do budżetu projektów dotyczyło edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Niezadawalająca była jednak frekwencja uczestników głosowania ( 1600 osób). Sądzimy jednak, że w kolejnych edycjach realizacji budżetu obywatelskiego, na jego realizację zwiększone zostaną kwoty, a mieszkańcy z większym zaangażowaniem wezmą udział w tym projekcie.

Wojciech Kuba


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1