List otwarty w sprawie pozostawienia w Puławach pamiątki po Marszałku Józefie Piłsudskim i Bitwie Warszawskiej

logo100.png

Nawiązując do artykułu Pawła Buczkowskiego: „Niepozorny stół kryje za sobą niezwykłą historię. Teraz może zniknąć z Puław” Dziennik Wschodni 22.07.2021 r., wyrażamy najwyższe zaniepokojenie opisaną w artykule próbą przejęcia cennego dla wszystkich puławian obiektu historycznego, przez muzeum w Sulejówku.


Jako stowarzyszenie o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, które zostało powołane w - niełatwych dla kultury latach pięćdziesiątych, dla ratowania dziedzictwa kulturowego Puław, troskę o historię i zabytki puławskie mamy wpisaną w główne cele statutowe. Realizując te cele współpracujemy zarówno z władzami miasta jak i dyrekcją Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, i z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że obecna dyrekcja IUNG-PIB wykazuje godne podziwu zaangażowanie i dbałość o zabytki, które zostały przeznaczone na siedzibę Instytutu.

Pałac Książąt Czartoryskich, w którym znajduje się, opisany w artykule stół był centrum działalności patriotycznej w Polsce na przełomie XVIII i XIX w. Był również miejscem, w którym księżna Izabella Czartoryska gromadziła pamiątki po wybitnych Polakach w pierwszym utworzonym w Polsce muzeum, jest to więc jak najbardziej godne miejsce dla pamiątki po wybitnym patriocie, marszałku Józefie Piłsudskim.

W pałacu oprócz Instytutu Badawczego mieści się placówka muzealna - Muzeum Czartoryskich, a osoby zwiedzające muzeum traktują stół, na którym plany strategiczne kreślił sam Marszałek jako obiekt zupełnie wyjątkowy i szczególnie interesujący.

Zwracamy również uwagę, że realizując zasadę ochrony zabytków in situ muzea obecnie przekazują ze swych zbiorów obiekty zabytkowe do ich "naturalnego środowiska" - kościo-łów, dworów i pałaców, a nie odwrotnie. Historyczny stół związany z pobytem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Puławach był i jest własnością reaktywowanego po I wojnie światowej Instytutu Rolniczego i jest z nim ściśle związany.

Przypominamy również, że w 2020 r. w decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Puławy zostały uznane za miejsce pamięci Bitwy Warszawskiej co znalazło odzwierciedlenie w tablicy wmurowanej w ścianę pałacu, nie pozwólmy, aby miejsce to zostało ograbione z kluczowego zabytku.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław