Rozwiązanie umowy dzierżawy kawiarni

  • Drukuj
logo100.png

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław informuje, że z końcem lutego rozwiązał umowę dzierżawy kawiarni w willi "Samotnia" z fundacją "Vaclav" (Karel Bystroń). Głównym powodem wypowiedzenia umowy było niedotrzymywanie przez dzierżawcę zapisów umowy dotyczących opłaty czynszowej oraz rażący brak dbałości o lokal.